Jarri harremanetan, eta zure beharrak entzun eta aztertuz,
zuri egokituriko bidelaguntza eskainiko dizut.